Pemba North, Tanzania

Climate Zone and Historical Data

Major Cities in Pemba North

CityClimate ZoneAverage Temp (°C/°F)Precipitation (mm/in)
BahareniAm28.54 / 83.37257.35 / 10.13
BandaniAm27.64 / 81.75249.28 / 9.81
BaoniAm26.61 / 79.9239.96 / 9.45
BasaraAm28.29 / 82.92255.07 / 10.04
BelengwaAm27.52 / 81.54248.15 / 9.77
BirikaoAm28.43 / 83.17256.33 / 10.09
BogamoyaAm27.7 / 81.86249.8 / 9.83
BogoniAm28.98 / 84.16261.33 / 10.29
BomaniAm26.38 / 79.48237.92 / 9.37
BondeniAm26.61 / 79.9239.98 / 9.45
BopweAm27.34 / 81.21246.56 / 9.71
BorawahiAm26.38 / 79.48237.9 / 9.37
BugudadiAm29.06 / 84.31262.03 / 10.32
BuyuniAm28.03 / 82.45252.75 / 9.95
ChabweAm27.17 / 80.91244.99 / 9.65
ChakopiAm28.54 / 83.37257.34 / 10.13
ChanganiAm28.09 / 82.56253.35 / 9.97
ChanjaniAm27.51 / 81.52248.1 / 9.77
ChanjeAm26.72 / 80.1240.93 / 9.49
ChapakaAm28.72 / 83.7259.02 / 10.2
ChasasaAm27.17 / 80.91245.06 / 9.65
ChecheliAm28.78 / 83.8259.49 / 10.22
ChekeaAm27.93 / 82.27251.86 / 9.92
ChochaniAm28.6 / 83.48257.94 / 10.16
ChokaaniAm28.51 / 83.32257.1 / 10.12
ChokaningayoAm27.99 / 82.38252.44 / 9.94
ChuiniAm28.55 / 83.39257.42 / 10.13
ChumbaniAm26.21 / 79.18236.39 / 9.31
ChumbuniAm28.3 / 82.94255.23 / 10.05
ChupweAm27.13 / 80.83244.67 / 9.63
ChwakaAm27.57 / 81.63248.58 / 9.79
ChwaleAm26.51 / 79.72239.08 / 9.41
DayaAm27.19 / 80.94245.22 / 9.65
DodoAm28.3 / 82.94255.21 / 10.05
DutaniAm28.34 / 83.01255.54 / 10.06
FimboAm29.05 / 84.29261.99 / 10.31
FingaAm26.21 / 79.18236.4 / 9.31
FinyaAm28.38 / 83.08255.93 / 10.08
FokonyaniAm27.46 / 81.43247.65 / 9.75
FrihiniAm26.55 / 79.79239.45 / 9.43
FueniAm28.76 / 83.77259.32 / 10.21
FujanguvuAm28.7 / 83.66258.8 / 10.19
FunikaAm27.52 / 81.54248.19 / 9.77
FunziAm28.03 / 82.45252.81 / 9.95
GandoAm28.06 / 82.51253.05 / 9.96
GasiAm28.67 / 83.61258.53 / 10.18
GawaniAm28.31 / 82.96255.26 / 10.05
GeninjeAm28.62 / 83.52258.11 / 10.16
GombaniAm27.39 / 81.3246.98 / 9.72
GombeniAm28.04 / 82.47252.82 / 9.95
GongoAm28.96 / 84.13261.2 / 10.28
GongoniAm27.15 / 80.87244.79 / 9.64
GwishanimoyoAm28.92 / 84.06260.83 / 10.27
HatharamoteAm26.62 / 79.92240.01 / 9.45
HindiAm28.99 / 84.18261.46 / 10.29
HurumziAm27.34 / 81.21246.52 / 9.71
JagomaAm26.74 / 80.13241.17 / 9.49
JambajiAm27.68 / 81.82249.6 / 9.83
JareniAm26.51 / 79.72239.07 / 9.41
JekunjeAm27.59 / 81.66248.81 / 9.8
JendeliAm27.08 / 80.74244.18 / 9.61
JichwaAm28.77 / 83.79259.42 / 10.21
JilingeAm27.96 / 82.33252.18 / 9.93
JisoAm27.89 / 82.2251.49 / 9.9
JitengeAm28.94 / 84.09260.94 / 10.27
JojweAm28.78 / 83.8259.54 / 10.22
JondoliAm28.27 / 82.89254.89 / 10.04
JulaniAm28.59 / 83.46257.78 / 10.15
JumbakongweAm29.01 / 84.22261.59 / 10.3
JumbeAm26.23 / 79.21236.49 / 9.31
JunguniAm27.52 / 81.54248.14 / 9.77
KajitengiAm29.08 / 84.34262.24 / 10.32
KanambeAm28.56 / 83.41257.57 / 10.14
KanambiAm26.74 / 80.13241.18 / 9.5
KandaniAm27.34 / 81.21246.57 / 9.71
KangaganiAm26.74 / 80.13241.18 / 9.5
KangoAm26.9 / 80.42242.55 / 9.55
KelleAm26.39 / 79.5237.99 / 9.37
KiambokikuuAm27.48 / 81.46247.83 / 9.76
KiangaAm29.04 / 84.27261.88 / 10.31
KibokongeAm27.45 / 81.41247.5 / 9.74
KichaAm28.63 / 83.53258.17 / 10.16
KichakaAm26.38 / 79.48237.93 / 9.37
KichakaniAm27.7 / 81.86249.78 / 9.83
KichangamwataAm27.09 / 80.76244.32 / 9.62
KichanganiAm26.31 / 79.36237.22 / 9.34
KichanjaniAm27.14 / 80.85244.7 / 9.63
KichawiniAm28.15 / 82.67253.87 / 9.99
KichoniAm27.9 / 82.22251.63 / 9.91
KichungwaniAm28.33 / 82.99255.45 / 10.06
KidichiAm28.0 / 82.4252.53 / 9.94
KidimuiAm28.27 / 82.89254.94 / 10.04
KifundiAm26.17 / 79.11236.04 / 9.29
KigombaniAm27.34 / 81.21246.56 / 9.71
KigongoniAm27.5 / 81.5248.0 / 9.76
KijichameAm27.63 / 81.73249.12 / 9.81
KijipuAm27.45 / 81.41247.58 / 9.75
KiwaniAm26.8 / 80.24241.63 / 9.51
KondeAm28.7 / 83.66258.78 / 10.19
WeteAm28.09 / 82.56253.27 / 9.97

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page