North Western, Sri Lanka

Climate Zone and Historical Data

Major Cities in North Western

CityClimate ZoneAverage Temp (°C/°F)Precipitation (mm/in)
AkarawattaAf29.7 / 85.46161.6 / 6.36
AlawwegamaAf27.92 / 82.26151.87 / 5.98
AmbanpolaAf29.11 / 84.4158.36 / 6.23
AnamaduwaAf29.49 / 85.08160.42 / 6.32
AnawilundawaAf29.7 / 85.46161.6 / 6.36
BangadeniyaAf27.99 / 82.38152.27 / 5.99
BingiriyaAf30.02 / 86.04163.3 / 6.43
BolawattaAf30.64 / 87.15166.71 / 6.56
Chilaw townAf29.41 / 84.94159.99 / 6.3
DambadeniyaAf28.46 / 83.23154.82 / 6.1
DandagamuwaAf29.19 / 84.54158.78 / 6.25
DankotuwaAf29.41 / 84.94159.98 / 6.3
DodangaslandaAf29.17 / 84.51158.7 / 6.25
DummalasuriyaAf28.43 / 83.17154.67 / 6.09
GalgamuwaAf30.61 / 87.1166.51 / 6.56
GanewattaAf28.71 / 83.68156.21 / 6.15
GonawilaAf29.49 / 85.08160.42 / 6.32
HettipolaAf30.3 / 86.54164.86 / 6.49
HiripitiyaAf28.41 / 83.14154.54 / 6.08
IbbagomuwaAf28.9 / 84.02157.21 / 6.19
Ihala BujjamuwaAf28.07 / 82.53152.7 / 6.01
KalpitiyaAf28.75 / 83.75156.41 / 6.16
KatupotaAf30.32 / 86.58164.96 / 6.49
KatupothaAf29.48 / 85.06160.4 / 6.31
KobeyiganeAf28.95 / 84.11157.5 / 6.2
KolongahawewaAf28.7 / 83.66156.16 / 6.15
KonwewaAf28.16 / 82.69153.2 / 6.03
KottukachchiyaAf30.1 / 86.18163.76 / 6.45
KuliyapitiyaAf27.98 / 82.36152.21 / 5.99
KurunegalaAf29.31 / 84.76159.47 / 6.28
LunuwilaAf27.84 / 82.11151.47 / 5.96
MadampeAf29.92 / 85.86162.77 / 6.41
MadigepolaAf29.45 / 85.01160.23 / 6.31
MadurankuliAf30.1 / 86.18163.76 / 6.45
MahakumbukkadawalaAf29.75 / 85.55161.82 / 6.37
MahawewaAf28.32 / 82.98154.06 / 6.07
Maha WewaAf30.83 / 87.49167.72 / 6.6
MahoAf30.74 / 87.33167.26 / 6.59
MakulpotaAf30.56 / 87.01166.26 / 6.55
MampuriAf29.12 / 84.42158.41 / 6.24
MarawilaAf28.21 / 82.78153.45 / 6.04
MawatagamaAf30.49 / 86.88165.86 / 6.53
MelsiripuraAf27.76 / 81.97151.04 / 5.95
MoragollagamaAf28.49 / 83.28154.98 / 6.1
MundalAf28.57 / 83.43155.46 / 6.12
NagollagamaAf28.47 / 83.25154.9 / 6.1
NarammalaAf28.59 / 83.46155.54 / 6.12
NattandiyaAf27.73 / 81.91150.87 / 5.94
NawagattaAf28.62 / 83.52155.68 / 6.13
NawagattegamaAf30.68 / 87.22166.9 / 6.57
Nayinamadama EastAf28.54 / 83.37155.25 / 6.11
NikapotaAf29.5 / 85.1160.5 / 6.32
NikaweratiyaAf30.17 / 86.31164.14 / 6.46
Pahala KatuneriyaAf30.69 / 87.24166.99 / 6.57
PalaviAf28.62 / 83.52155.72 / 6.13
PallamaAf29.71 / 85.48161.65 / 6.36
PannalaAf30.62 / 87.12166.57 / 6.56
PolgahawelaAf30.2 / 86.36164.31 / 6.47
PolpitigamaAf28.98 / 84.16157.68 / 6.21
PomparippuAf28.64 / 83.55155.81 / 6.13
PotuheraAf28.87 / 83.97157.06 / 6.18
PuliyankulamAf29.13 / 84.43158.46 / 6.24
PuttalamAf30.66 / 87.19166.77 / 6.57
RidigamaAf29.98 / 85.96163.09 / 6.42
Udappuwa NorthAf29.91 / 85.84162.69 / 6.41
UdubaddawaAf30.76 / 87.37167.34 / 6.59
WariyapolaAf29.78 / 85.6161.99 / 6.38
WayikkalAf28.61 / 83.5155.64 / 6.13
WellawaAf30.13 / 86.23163.91 / 6.45
WennappuwaAf30.14 / 86.25163.97 / 6.46
WeudaAf30.27 / 86.49164.67 / 6.48
WewalagamaAf28.4 / 83.12154.48 / 6.08
WewalagedaraAf28.53 / 83.35155.2 / 6.11
WewaranawetiyaAf30.28 / 86.5164.71 / 6.48
WeweliyaddaAf29.91 / 85.84162.7 / 6.41
WewellaAf28.12 / 82.62153.01 / 6.02
WewelpolaAf27.75 / 81.95150.98 / 5.94
WewelwalaAf28.71 / 83.68156.2 / 6.15
WewodagamaAf29.04 / 84.27157.97 / 6.22
WewsirigamaAf30.14 / 86.25163.97 / 6.46
WicharanagamaAf29.8 / 85.64162.14 / 6.38
WidanegedaraAf30.78 / 87.4167.46 / 6.59
WidiyawelaAf30.12 / 86.22163.86 / 6.45
WiharegamaAf29.27 / 84.69159.23 / 6.27
WihenaAf28.16 / 82.69153.22 / 6.03
WihenegamaAf28.71 / 83.68156.19 / 6.15
WijayakatupothaAf28.16 / 82.69153.22 / 6.03
WikadenigamaAf30.44 / 86.79165.58 / 6.52
WikandaAf29.95 / 85.91162.95 / 6.42
WilagamaAf29.23 / 84.61159.0 / 6.26
WilagedaraAf30.78 / 87.4167.44 / 6.59
WilakatupotaAf29.47 / 85.05160.31 / 6.31
WilapolaAf28.95 / 84.11157.48 / 6.2
WilattawaAf27.78 / 82.0151.14 / 5.95
WilawaAf27.9 / 82.22151.76 / 5.97
WilbagedaraAf28.59 / 83.46155.53 / 6.12
WilbawaAf28.38 / 83.08154.4 / 6.08
WilegamaAf30.56 / 87.01166.24 / 6.54
WilgamuwaAf28.52 / 83.34155.14 / 6.11
WilgandematawaAf30.51 / 86.92165.96 / 6.53

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page